Od Pradědu na Hanou: Skalka

21. březen 2012

Malé, ale naše! Tak nějak se možná obyvatelé blízkého okolí staví k unikátním lázním na Prostějovsku, které svou velikostí opravdu mohou soupeřit o titul nejmenší lázně v republice.

Významem však již malé nejsou, právě naopak, unikátním složením vody jsou jedinečné nejen v Česku, ale také v celé střední Evropě. A kdepak ten miniaturní lázeňský zázrak hledat? Na Prostějovsku – konkrétněji pod prvními vrcholy Prostějovské pahorkatiny, která se právě tady zvedá z nivy řeky Moravy jako předzvěst vrcholů Drahanské vrchoviny. Právě jeden z mála zalesněných vrcholů v této jinak zcela kulturní krajině označuje do daleka místa, kde příroda obdařila člověka vývěry léčivých vod. Tomuto zalesněnému kopci se říká odpradávna Skalka a pod jeho 274 metrů vysokým vrcholem se nachází stejnojmenná obec, proslulá právě těmito malými lázněmi.

Vezmeme-li Skalku od nejstarších dob, musíme přiznat, že právě v dobách, kdy se tvořila tvář naší Země, tedy v prahorách, došlo zavdání budoucí proslulosti Skalky ve světě vodoléčby. Tehdy, v dobách kulmu, se vytvořil v prostředí vznikající pahorkatiny malý ostrůvek hornin, kterými se v pozdějších dobách, kdy se kolem navršily diluviální písečné vrstvy, dostala na povrch voda obsahující nejednu pozoruhodnou látku.

Více už prozradí ve čtvrteční rozhlasové pohlednici Mirek Kobza.

autor: kbz
Spustit audio