Od Pradědu na Hanou: Zámek v Loučné nad Desnou

30. září 2012

V Loučné nad Desnou dnes najdete patrovou čtyřkřídlou budovu zámku, kolem níž se rozprostírá obdélníkové nádvoří. Na jižním průčelí, které je zdobeno dvěma barokními hranolovými věžemi, je renesanční vstupní portál.

Předchůdcem zámku byl lovecký zámeček, který si koncem 15. století vystavěla tehdejší vrchnost, rod Žerotínů. V roce 1608 začali budovat Žerotínové v Loučné (tehdy Vízmberku) své druhé panství. K tomu patřila i rozlehlá stavba dnešního zámku, kterou v renesančním slohu provedla italská stavební huť. V roce 1770 musel Jan Karel ze Žerotína přenechat panství svým věřitelům, v roce 1772 koupil zámek velehradský klášter.

V této době již byl zámek obklopen zámeckou zahradou a komplexem vrchnostenských provozoven jako byl pivovar, palírna, hostinec, mlýn a dvůr. Roku 1774 nechal opat velehradského kláštera přistavět k zámku barokní kapli, později byla povýšena na farní kostel sv. Cyrila a Metoděje. Kaple byla místem modliteb a zpovědí zámeckých pánů.

Loučná nad Desnou - zámecký park

Zámek koupil roku 1833 ve veřejné dražbě nejvyšší kancléř moravský Antonín Bedřich hrabě Mitrovský z Nemyšle. Po smrti hraběte Mitrovského v roce 1844-5 koupili zámek s panstvím Kleinové, kteří se díky rozmachu sobotínských železáren stali jednou z nejbohatších rodin na Moravě.

V současné době není zámek přístupný veřejnosti, zámecký park ovšem nabízí příjemná zákoutí pro romantické procházky a sportovní aktivity.

Rozhlasovou pohlednici od zámku v Loučné nad Desnou si můžete poslechnout ve středu 3. října.

autor: kbz
Spustit audio