Od Pradědu na Hanou: Žebračka

6. březen 2013

Blíží se nám jaro a to je výtečný čas vyrazit do přírody. Pokud bydlíte v Přerově a okolí, Mirek Kobza vás dnes pozve do Národní přírodní rezervace Žebračka, která se nachází od města jen kousek a ve které můžete spatřit mnoho zajímavého.

Národní přírodní rezervace Žebračka byla vyhlášena roku 1949. Nachází na pravém břehu řeky Bečvy při severovýchodním okraji města Přerova.

Její současná rozloha je 234 ha. Hlavním předmětem ochrany je komplex převážně lesních ekosystémů (lužních lesů, včetně vodního toku Strhance, a jejich přechodů k jiným typům smíšených listnatých lesů), vázaný na reliéf a geologický podklad terasy řeky Bečvy, vyznačující se vysokou rozmanitostí typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

Žebračkou se s Mirkem Kobzou můžete projít ve čtvrtek 7. března.

autor: kbz
Spustit audio