Podolí patřilo od 15. století lipenským farářům

Není to žádné velkoměsto. V podstatě jen jedna ulice s pár odbočkami v malebné krajině Záhoří. Řeč je o Podolí, tentokrát tom nedaleko Přerova, které znají hlavně cyklisté kroužící cyklostezkou Pobečví.

Stavitelé Podolí zvolili jako místo pro vybudování vesnice kdysi v dávnověku mělké údolíčko zvedající se od Západu k východu. Páteří obce je nejen silnička mezi Želatovicemi a Hradčany, ale také podolský potok. Pravostranný přítok Moštěnky pramení nad vesnicí ve výšce cca 300 metrů.

Právě údolíčko dalo obci jméno. Podolí u Přerova stejně jako minimálně desítka dalších obcí a místních částí Moravy, odvozuje své jméno od polohy v údolí, úvalu či sníženině, jak uvádějí Rudolf Šrámek a Ladislav Hosák ve své knize Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Mimochodem, Podolí se v 16. století v tomto případě také zdrobňovalo, takže stejně jako máme dnes u Přerova Veselíčko, psalo se i Podolí jako Podolíčko.

Pozoruhodně barevný kříž v obci

Co do historických souvislostí bylo Podolí založeno někdy na počátku 14. století. Prvním známým vlastníkem obce byl rytíř Vintíř z Linavy v roce 1349. Jeho bratr Friduš je mimochodem považován za stavitele nejstaršího helfštýnského hradu.

Dalším známým držitelem Podolí byl v roce 1406 zeman Boček z Labutě. Ten daroval statek a 6 lánů polí a lesů v obci faráři v Lipníku nad Bečvou s podmínkou odsloužení určitého počtu mší týdně.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje z konce 19. století

Mimochodem, v převodu majetku lipenské faře, ale i v dalších převodech je v Podolí uváděn nejen les. V listinách najdeme název lesa Brslůvka a v roce 1622 se uvádí, že les měl rozlohu 60 jochů – tedy asi 34 hektarů.

Dnes bychom tak velký háj v okolí obce hledali marně, byl na počátku 20. století proměněn v pole a postupně rozprodán. Mimochodem, obec měla už v 18. století pečeť, na níž byl dřevorubec sekající strom a tento motiv byl přenesen i do současného znaku vesnice.

Po třicetileté válce byla obec opět spravována lipenským farářem, který zde měl plná vrchnostenská práva až do konce patrimoniální správy.  V roce 1510 byla vesnice přifařena do Lipníka nad Bečvou. Později vesnice spadala pod farnost v Domaželicích. Sem chodily děti z obce také do školy. V následujících letech byla pro Podolí určena jako spádová škola v Želatovicích. Nakonec se součástí této obce stalo i celé Podolí, když byly v roce 1976 obě vesnice spojeny. Po sametové revoluci se Podolí osamostatnilo, a dnes zde žije kolem 220 obyvatel.

Nejvýznamnější památkou zdejší rozlehlé obdélníkové návsi je kaple zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději z roku 1893. Kromě toho zde najdeme i další drobné sakrální stavby. Při cestě k Hradčanům mineme pozoruhodný sportovní areál a malou vodní nádrž. O kousek výše dojedou cyklisté na nejvyšší bod katastru tzv. Letiště. Výhled odsud je opravdu unikátní.

Pomník padlým
autor: kbz
Spustit audio