Procházka Prosenicemi pozve do minulosti bohaté obce Přerovska

13. březen 2014
Prosenice - největší statek v obci, dnes obecní úřad

Prosenice najdeme jen pár kilometrů od centra Přerova. Od města je odděluje masív lužního lesa Žebračka a Přerované sem rádi vyrážejí na cyklistické výlety. Přes blízkost města si vesnice dodnes zachovala mnoho ze svých starých tradic i hrdost starých selských rodů, které ji kdysi přivedly k netušenému rozkvětu. Právě sem se vydáme na další Toulky krajem.

Historie Prosenic sahá až do 13. století, v roce 1275 se v latinsky psané listině jako svědek objevuje jistý Lev z Prosenic. Právě podle někdejšího pána, který patrně obec založil, dostala vesnice své jméno. Někteří historikové se domnívají, že pojmenování bylo inspirováno v minulosti zde hojně pěstovaným prosem, ale jméno lokátora se zdá být přece jen pravděpodobnější. Podle zástavby nejstarší části obce se zdá, že vesnice patřila ke starým slovanským vsím ulicově okrouhlicového typu a část této podoby obce je na zástavbě dodnes patrná.

Současná ves je tvořena někdejšími dvěma samostatnými částmi – Velkými a Malými Prosenicemi, které byly sloučeny až v roce 1948. Zajímavé je, že v Malých Prosenicích je uváděna v historických pramenech někdejší tvrz, která byla sídlem drobné šlechty. Po začlenění obce do panství helfštýnského však její význam poklesl a později zanikla zcela.

Prosenice - Zvonička v Malých Prosenicích

Kromě několika křížů a kapliček se v obci z památek dochoval zejména farní kostel sv. Jana Křtitele a Antonína Paduánského, postavený poté, co byla ves v roce 1784 vyčleněna z původní farnosti se sídlem v Předmostí u Přerova. Ve stejné době byla v obci postavena i první škola. Ta stála nejprve na návsi, teprve v roce 1858 byla dokončena nová školní budova vedle současné fary.

Obyvatelé vesnice se živili zejména zemědělstvím. Vzhledem k úrodnosti zdejšího kraje byli zdejší sedláci jedněmi z nejbohatších v okolí. Důkazem jejich pracovitosti jsou dodnes dochované výstavné grunty, z nichž největší je někdejší Bartošův statek, kde sídlí současný obecní úřad. Právě zdejší zemědělci také stáli u počátků průmyslu, který se v obci začal objevovat ve druhé polovině 19. století. Na akciový cukrovar navázala cihelna, mlékárna a další podniky. Cukrovar jako jeden z másla existuje ve vesnici dodnes.

Prosenice - cukrovar

V Prosenicích mají základ mnohé spolky a společenské organizace a spolkový život zde bujel odpradávna. Obyvatelé se snaží udržovat své tradice a jedním z výsledků by mělo být i zřízení obecního muzea, které by tradice a příběhy zdejších lidí mělo uchovat i pro příští generace.

Na exkurzi po životě v minulosti ale i současnosti Prosenic vás pozvou 16. března nedělní Toulky krajem, kterými vás provede pamětnice Vlasta Krbcová a kronikář Milan Pospíšilík.