Římský pochodový tábor v Olomouci

Milník připomínající římský pochodový tábor v Olomouci - Neředíně

V roce 2001 překvapil archeology nečekaný nález římského pochodového tábora v Olomouci – Neředíně, který tu Římané postavili někdy ve druhé polovině 2. století našeho letopočtu. Archeologové ho datují přibližně lety 179 – 180.

Jaká jednotka v Olomouci přechodně sídlila, není známo. Protože místo bylo v té době důležitým strategickým bodem a patrně křižovatkou cest, která spojovala jih a sever Moravy, římská jednotka odtud kontrolovala okolí.

Římské tábory objevené severně od Dunaje jsou spojovány s obdobím Markomanských válek, v nichž proti sobě bojovali válečníci místních svébských germánských a sarmatských kmenů s vojenskými jednotkami Římské říše. Markomanské války probíhaly v letech 166 – 180 našeho letopočtu na rozsáhlém území dnešního Rakouska, Maďarska, Slovinska, severní Itálie a České republiky (jižní a střední Morava).

Na místo římského pochodového tábora v Olomouci – Neředíně se vypravíme v Toulkách krajem v neděli 10. listopadu. Průvodci nám budou archeolog Marek Kalábek a ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška.