Strachy a úzkosti

Strach
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Strach

Sevřená duše i nepříjemné fyzické projevy, nedůvěra v sebe sama či v okolí, marné hledání pomoci u různých specialistů a někdy až diskvalifikace z běžného života. Na druhé straně ale účinná léčba u toho správného lékaře, specialisty na duši.

Je možné, že až budete poslouchat Apatyku s Danou Kamarádovou, Ph.D., stane se vám to, co mnohým před vámi a co je poměrně běžné: zarazíte se a řeknete si „To znám, to přece mívám taky.“ Různé typy strachů, fóbií či úzkostných stavů sice trápí v různých situacích asi většinu lidstva, kdy už je to ale skutečný problém, i to prozradíme ve vysílání.

Úzkost je nepříjemně vnímaný subjektivní stav spojený s pocity strachu či ohrožení, který však nebývá způsoben konkrétním důvodem. Závažnost poruchy hodnotí odborník podle míry dopadu a vlivu na existenci, život pacienta.

Mezi úzkostné poruchy patří řada dílčích potíží - od panické poruchy (s náhlými atakami, záchvaty) přes sociální fobie (potíže v mezilidském kontaktu) až například po tzv. izolované fobie (klaustrofobie, zoofobie...), jindy zase spíše obsese, nutkání k činům (občas zobrazované či karikované třebas na filmovém plátně).

Úzkosti spadají mezi neurózy. Na rozdíl od psychóz (např. schizofrenie) pacient při neurózách neztrácí nadhled, vnímání reality; netrpí bludy či halucinacemi. To však neznamená, že netrpí vůbec: život s úzkostnou poruchou je nesnadný už z podstaty, neboť jednak „není vidět, že člověka něco tíží", zároveň člověk zakouší obrovská trápení, nepříjemné projevy a konečně investuje neúměrně mnoho energie do vypořádání se s neurózou.