Toulky krajem: Židovský hřbitov v Holešově

23. červen 2013

Židovský hřbitov v Holešově byl založen v druhé polovině 15. století a patří mezi chráněné památky České republiky.

V areálu se dochovalo více než 1500 náhrobních kamenů, nejstarší s dochovaným nápisem je z roku 1647.

V západní části židovského hřbitova se nachází takzvaný rabínský okrsek s hroby zdejších rabínů.

Mezi nimi je nejznámější hrobka významného židovského učence rabína Šabtaje ben Me´ir ha Kohena zvaného Šach, který žil v letech 1621 –1663 a poslední léta svého života strávil právě v Holešově.

Jeho jméno nese i holešovská synagoga, která je druhou nejstarší na Moravě.

Do Holešova se s námi můžete vydat v neděli 23. června.

autor: av
Spustit audio