V budoucnu bude třetina lidí dementních, říká ředitelka Psychiatrické léčebny ve Šternberku

10. květen 2016

Demence je onemocnění, při kterém člověk ztrácí už nabyté rozumové schopnosti a které nějakým způsobem postihuje jeho život a jeho fungování ve společnosti. Nejde jen o problém zdravotní, ale i sociální.

V Česku žije sto padesát tisíc lidí se stařeckou demencí. V roce 2050 jich bude už přes čtvrt milionu. Největším rizikovým faktorem je věk.

Dokážu na sobě poznat příznaky demence?

Nemoc typu Alzheimerovy demence si nemocný neuvědomuje. Je to milosrdné, protože nevidí ten deficit, který u něho vzniká. Méně milosrdné to je ale k jeho blízkým. Prvními známkami jsou poruchy paměti, zhoršené vybavování slov.

Pokud se tyto příznaky objevují opakovaně, dlouhodobě a zhoršují se, pak je na místě vyhledat odborníka a nechat se vyšetřit. Brzy dochází ke ztrátě rozumových schopností – lidé nevědí, jak si poradit se složitější situací, jak řešit problémy na úřadě, přidává se ztráta orientace ve známém prostředí.


Dnes se u lidí nad 65 let se stařecká demence vyskytuje u 5 – 10% lidí, u 95 letých je to přes 40%. V budoucnosti, kdy se budeme dožívat průměrného věku sta let, to znamená, že třetina lidí bude dementních

„Je důležité o nemoci vědět, vědět, jak s nemocným zacházet,“ říká ředitelka Psychiatrické léčebny ve Šternberku Hana Kučerová.

Jak dlouho to člověk zvládne sám?

Už ve stadiu mírné demence potřebuje nemocný pomoc – třeba při docházce domů, při udržování kontaktu s příbuznými. Je to samozřejmě hodně individuální a záleží také na tom, jak byl člověk ve svém životě zdatný, co zvládal a na co byl zvyklý před vypuknutí nemoci. „Pomáhá vést si pečlivě kalendář, psát si všechno – co je potřeba zařídit, kdo přijde a kam mám jít,“ radí lékařka.

Bolí stařecká demence?

Nebolí. Bolí ale komplikace, které může s sebou v pokročilé fázi přinést. A bolest na duši přináší hlavně příbuzným. Ty je potřeba uklidnit, všechno jim vysvětlit a říct jim, co mohou dělat a jak.

Najde se zázračná pilulka?

„Na to bych nespoléhala. Moderní medicína nenabízí zázračné pilulky ani v jiných oborech, natož v případě demencí. Léčba je poskládaná z různých faktorů. Existují léky, které průběh nemocí přibrzdí, pozastaví, ale nedokáží průběh nemoci zvrátit a nedokáží ji vyléčit. Proto je důležité začít s medikací brzy. Nenechat to na poslední chvíli, pak je léčba sporná,“ říká MUDr. Hana Kučerová.

Důležitá je zdravá strava, dostatek vitamínů a pohyb, který má blahodárnější účinek, než podávání léků.

autor: voj
Spustit audio