Vojtěchov býval obcí mlýnů a pověstí

14. říjen 2022

Vojtěchov patří k mnoha podobným vesnicím, položeným v údolí vyhloubeném za stovky tisíc let potokem Špraňkem v měkkých vápencích javoříčské krasové oblasti. Obec má krásné okolí, ale i její historie rozhodně za zmínku stojí.

Ta vůbec první historická zpráva o existenci obce pochází z roku 1348. Tehdy sestra majitele hradu Spránek Anežka z Vojtěchova nechala zapsat svému manželu Přibíkovi z Myslechovic polovinu této obce. Zdá se tedy, že v počátcích existence obce byla tato sídlem drobného zemanského rodu. Už v roce 1382 se však majitelem obce stává markrabě Jošt a obec se dostává pod správu sídlící na hradě Bouzově.

V roce 1396 se celé panství dostalo do držby Heralta z Kunštátu. Zajímavé je, že v roce 1408 po jeho smrti je Vojtěchov uváděn sice v držení dědiců Heralta z Kunštátu, ovšem jako obec příslušná k nedalekému hradu Spránku, nazývanému též Branky, jehož zbytky najdeme na skále nad potokem Špraněk asi kilometr od vesnice. V dalších listinách je však obec dále uváděna jako součást bouzovského panství. Tou Vojtěchov ostatně zůstal až do konce patrimoniální správy.

Obec byla vždy jen nevelkou osadou. V roce 1545 je zde uváděno pět selských rodin. Živili se hlavně zemědělstvím, pálením vápna, prací v lesích a už tehdy v obci také existoval mlýn.

Okolí Vojtěchova je obestřeno mnoha legendami. Například o strašidelném psu, který se po nocích jako zjevení toulal po okolních lesích a strašil opozdilce svým štěkotem a vytím. Nebo o pokladech v jeskyni Svěcená díra nad Vojtěchovem, které se prý objevovaly na Květnou neděli.

V předminulém století zde stály mlýny už dva, Vojtěchovský a Špraňkův. Nejvíce obyvatel zde žilo v roce 1890, kdy je uváděno 457 obyvatel v 62 domech. Byla zde zřízena i jednotřídní škola. Pak už počet obyvatel klesal a dnes zde žije jen kolem stovky stálých osadníků. Část objektů ve vesnici je pak proměněna v rekreační domy.

Vojtěchov byl původně přifařen do Bouzova, dnes je součástí farnosti v Luké. Uprostřed vesnice byla postavena kaple sv. Archanděla Michaela.

Dnes je Vojtěchov součástí nedalekého Hvozdu. Obec se významně proměnila a kromě chalupaření tudy často procházejí i turisté. Je to pochopitelné, zdejší krasová oblast patří k nejzajímavější lokality Zábřežské vrchoviny. Kromě Národní přírodní rezervace Špraněk, na kterou katastr obce navazuje, najdeme přímo na území vesnice přírodní památku Taramka s mnoha zajímavými rostlinnými druhy a také s krasovými jevy. Přímo v obci pak najdeme známou indiánskou restauraci U Posledního mohykána a okolím vás provede mnoho turistických tras i naučná stezka Špraněk. Bohužel už minulostí je zdejší kdysi vyhlášená

ozdravovna, která od poloviny 70. let využívala Třesínskou jeskyni u Mladče ke speleoterapii zejména dětských pacientů s respiračními chorobami a alergiemi. Areál je dnes v soukromém vlastnictví a na své další využití zatím stále čeká.

Spustit audio