Kaple sv. Josefa v Podlesí

3. říjen 2011

Název Podlesí je docela běžný – obcí s podobným jménem najdeme hned několik. Ve středu 5. října nás Mirek Kobza pozve do Podlesí nedaleko Bruntálu – malé osady, která je dnes součástí Světlé Hory.

Kdybychom na místo dnešní obce Podlesí do půvabného jesenického předhůří přišli před nějakými 400 lety, byl by zde v okolí jen neprostupný horský les. Prvními obyvateli těchto míst byli uhlíři, kteří zde pálili dřevěné uhlí pro hamry v Malé Morávce a Ludvíkově.

Až těsně po Bílé hoře, v roce 1622 na popud místodržícího Řádu německých ry1ířů Georga Wilhelma z Eckerhausenu přišel do těchto míst budoucí rychtář Kristián Graupner a nechal zde postavit první dva domy. Jen o pár let později se zde usazují další rodiny a nakonec zde urbář uvádí 15 usedlíků. Noví osadníci okolo svých domu opět vysázeli uhlíři vytlučený a vypálený les a nově založená ves dostala název Wieder Grün - opět zelená. V roce 1634 se pod tímto názvem obec objevuje na panství řádu Německých rytířů.

Mirek Kobza vás pozve ke zdejšímu malebnému dřevěnému kostelíku. Není úplně jednoduché jej najít – nestojí totiž u hlavní cesty vedoucí přes Podlesí ze Světlé Hory na Hvězdu, nýbrž na horním konci někdejší obce – u cesty vedoucí podél potoka směrem k Rudné pod Pradědem.

Poslouchejte rozhlasovou pohlednici Od Pradědu na Hanou ve středu 5. října.

autor: kbz
Spustit audio